Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

Üdvözöljük az
ÓBUDAI EGYETEM
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
oldalain!


Cím:1081 Budapest,
Népszínház utca 8.
Postacím: 1428 Budapest, Pf.:31
Telefon: 666-5300 


A "+Google Naptár" gombra kattintva a gmail.com-os fiókkal rendelkezők felvehetik a kar naptárát a sajátjukhoz,
így elkerülhető hogy lemaradjanak a karral kapcsolatos eseményekről, információkról.

Hírek

Meghívó

2015.09.18.

„Szakmai - Tudományos Műhely”
őszi nyilvános ismeretterjesztő előadássorozata keretében meghirdeti a következő programot


„Szupravezetők szobahőmérsékleten”

Előadó:
Prof. Dr. Vajda István dékán, egyetemi tanár (ÓE KVK)

Időpont:
2015. október 21. (szerda) 1800 - óra

További részletek...

XLII. Tudományos Diákköri Konferencia

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2015. november 28-ra (szerdára) szervezi a XLII. Tudományos Diákköri Konferenciát. A konferenciára 2015. október 28. (szerda) délig kell jelentkezni a Kari Tudományos Diákköri felelősnél

További részletek...

Címert kapott a Biztonságtudományi Doktori Iskola

2015.09.27.

A 2012-ben alapított Biztonságtudományi Doktori Iskola az elmúlt 3 év teljesítményét tekintve méltán büszke lehet az elért eredményeire. Az alapítás óta eltelt időszakban a hallgatói létszám meghaladta a 70-et.

A nagy hallgatói és oktatói létszám már egy tekintélyes közösségnek számít az egyetem életében, ezért a doktorandusz hallgatók kezdeményezésére és Prof. Dr. Rajnai Zoltán Iskolavezető jóváhagyásával egy az Iskola tevékenységét tükröző, az Iskola tagjainak összetartozását kifejező címert készíttetett a hallgatói közösség.

További részletek...

Dr. Horváth Sándor kitüntetése

2015.09.22.

Dr. Horváth Sándor címzetes egyetemi tanárt,
a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar előző dékánját
a Széchenyi Társaság Díjával tüntették ki

Gróf Széchenyi István születésének 224. évfordulója alkalmából 2015. szeptember 21-én a Széchenyi Társaság koszorúzást rendezett a Széchenyi-szobornál, majd emlékülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében, ahol átadásra kerültek a Széchenyi Társaság Díjai. A díjat évente a Széchenyi szellemében csendben tevékenykedő személyeknek ítélik oda.

Gratulálunk a kitüntetéshez!

További részletek...

Bánkis hallgató előadása Széchenyiről

2015.09.15.

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület szervezésében Dr. Körösi Mária egyetemi docens, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja és Popotász Nikolász a kar frissen végzett mérnöke szeptember 15-én „A HITEL c. munka intelmei, nemzetmegtartásának időszerű feladatai akkor és most” címmel nagysikerű előadást tartott a Magyarság Házában.

Hallgatói díjak Bánkisoknak

2015.09.06.

Az Óbudai Egyetem 2015/2016-os tanévét Prof. Dr. Fodor János rektor nyitotta meg a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében szeptember 1-jén.
A tanévnyitón kerültek átadásra azok a díjak, amelyeket a hallgatók adományoztak. Az elismerésekben a Bánkisok is részesülhettek:
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzata Az év közéleti oktatója kitüntetésben részesítette Dr. Horváth Sándort, karunk korábbi dékánját. 
Az év sportolója kitüntetés Lám Bálint hallgatónkat illette – eredményes birkózói sportteljesítményéért. 

Sok szeretettel gratulálunk a kitüntetetteknek!

Együttműködési megállapodás a temesvári West University Fizika Kar és a Bánki Kar között

2015. augusztus 24-én a romániai West University of Timișoara (Universitatea de Vest din Timișoara) Fizika Karának delegációja látogatást tett a Bánki Karon. A látogató kar képviseletében Mihail Lungu professzor, dékánhelyettes bemutatta a temesvári székhelyű egyetem Fizika Karának képzési kínálatát, és felkínálta az együttműködés lehetőségeit a különböző képzési és pályázati programokon.

További részletek...

Diplomaátadó ünnepség

ÉLMÉNYT ÉS TUDÁST AJÁNDÉKOZUNK

Idén júliusban már 21. alkalommal szervezte meg a Reinhold és Carmen Würth Alapítvány környezetvédelmi táborát hátrányos helyzetű gyermekek számára.

További részletek...

Prof. Dr. Rajnai Zoltán a Bánki Kar új dékánja

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar dékáni tisztségét 2009-től Dr Horváth Sándor egyetemi docens látta el. Megbízatása nyugdíjba vonulása miatt június 30-ával megszűnt.
A dékáni pozícióra kiírt pályázat nyertese Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár lett, aki 2011 óta dolgozik intézményünkben oktatási dékánhelyettesként.
Dr. Horváth Sándornak köszönjük eddigi eredményes munkáját, aktív nyugdíjas éveket és jó egészséget kívánunk neki!
Dr. Rajnai Zoltánnak valamennyi egyetemi dolgozó és hallgató nevében ezúton gratulálunk kinevezéséhez, sok sikert és kitartást kívánunk az általa vállalt feladathoz!

További részletek...

Kövessen bennünket facebookon,
csatlakozzon a Bánkisok családjához!
Dékáni köszöntő

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánjaként egy mindössze öt éve létrejött, de ennek ellenére komoly hagyományokkal rendelkező egyetemi kar nevében köszöntöm honlapunkon a tisztelt látogatót.

Egyetemünk a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként 2010. január elsején „született”, a „Bánki” viszont több mint 135 éves múlttal büszkélkedhet: Első jogelődünk, a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapítására 1879-ben került sor, a több átalakulást követően létrejött Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola pedig 1969 óta képez a gazdaságban szívesen fogadott mérnököket.

Az elért egyetemi rang és az elismert iparoktatási, majd műszaki felsőoktatási múlt egyaránt kötelez bennünket. Kötelességünknek érezzük, hogy oktatási-nevelési munkánk, kutatás-fejlesztési tevékenységünk úgy feleljen meg a XXI. század kihívásainak, hogy tradícióinkra építve nagy hangsúlyt fektetünk az egyetemes értékekre.

Képzési kínálatunkban keresett és az iparban elismert alap-, mester-, valamint továbbképzési szakok szerepelnek. Remélem, hogy a pályaválasztás előtt álló középiskolás látogató, vagy az ismereteit elmélyíteni és szélesíteni kívánó diplomás kolléga érdeklődését egyaránt sikerül felkeltenünk. Komoly eredménynek tartjuk, hogy karunk oktatói-kutatói meghatározó szerepet töltenek be a 2012 óta működő Biztonságtudományi Doktori Iskolában.

Köztudott, hogy a Bánkin nem könnyű a diplomához vezető út. Következetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy a kiadott diploma mögött tudás legyen, aminek a megszerzése csak kemény munka árán lehetséges. Ez az út nehéz, de szép és tartalmas diákéveket jelent. Képzéseink során igyekszünk olyan oktatási-tanulási környezetet teremteni, ahol a diák jól érzi magát, ösztönzést és támogatást kap a szigorú követelmények teljesítéséhez, de egyúttal lehetősége is van arra, hogy tehetségét, kreativitását kibontakoztassa. A kötelező tanórák mellett szakmai és kulturális rendezvények, szakmai körök és versenyek sora várja hallgatóinkat.

Tehetséggondozó programunk keretében azok a kiemelkedő motivációjú diákok, akiknek szakmai érdeklődése túlmutat a tanterv kínálta kereteken, választ kaphatnak olyan szakmai kérdésekre, amelyek a tantárgyakhoz, illetve a mérnöki tudományokhoz kapcsolódnak, de nem részei a tananyagnak, és emellett bekapcsolódhatnak a kar kutatás-fejlesztési tevékenységébe.
A kutatás-fejlesztés területén szerzett tapasztalatunkat, jól felszerelt laboratóriumaink lehetőségeit készséggel ajánljuk fel külső partnereinknek. Intézményünk és az ipar szoros együttműködését meghatározó fontosságúnak tekintjük, a gazdasággal való „együttélés”, a kutatás-fejlesztési tevékenység a korszerű és színvonalas mérnökképzés elengedhetetlen feltétele.

Kedves Látogatónk!

Kívánok Önnek eredményes böngészést honlapunkon, és remélem, hogy ezt a virtuális találkozást személyes kapcsolat is követi. Remélem, hogy hallgatóként, együttműködő partnerként, vagy „csak” barátként személyesen is köszönthetjük Önt a Bánki Kar Népszínház utcai épületében.

Prof. dr. Rajnai Zoltán

RECCS 2015 VILÁGBAJNOKSÁG
2015. május 22.
TÉSZTAHÍD ÉPÍTŐ HÁZIVERSENY

További részletek...
eredmények
Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2015.09.27 15:55:27.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!