Mi is itt végeztünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Ha nem találja itt a tablóképét, de Önnek rendelkezésére áll, kérem, hogy küldje meg nekünk!
Hallgatóknak
BÁNKI DONÁT GALÉRIA UNIVERSITAS

Történetünk és történeti tények

Az iskola története 1879-től, a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapításától íródik. A kiegyezést követő ipari és gazdasági fellendülés igényelte a középszintű szakembergárda nevelését, művezetők képzését. Ugyancsak időszerűvé vált az iparosok továbbképzése. E kettős célt szolgálta a Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter által létesített Budapesti Állami Közép-Ipartanoda, mely 1898-tól Magyar Királyi Állami Felső-ipariskolaként működött.
A legendás hírű Felsőipariskola, a Technológia, - ahogy nemzetközileg is ismertté vált - a magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzés összhangjának megteremtésével adott példát az utódoknak. Hauszman Alajos által tervezett, a Pesti Napló Krónikása szerint "a magyar iparügy palotá"-jának nevezett épületben a korszak legkiválóbb tanárai adták át tudásukat a fiataloknak, közöttük is kiemelkedett Petrik Lajos, Jalsoviczky Géza, Edvi Illés Aladár, Faragó Ödön, Lencz Ödön, Arany Dániel személye, hogy csak a legfontosabbakat említsük.
Az iskola első igazgatója Hegedűs Károly volt. A tanítványok közül világhírre tett szert Galamb József a FORD T autómodell tervezője.
Nagy megtiszteltetés volt, hogy az iskola nagy sikerrel ("grand prix" díjat nyert) vett részt 1900-as párizsi világkiállításon. Hasonlóan kiemelkedő siker jellemezte az iskola tanárainak, szakoktatóinak közreműködését az 1906-os milánói világkiállítás megrendezésében és a kiállítási tárgyak elkészítésében.
A századforduló utáni években - talán éppen az elért eredmények hatására - rohamosan növekedett a jelentkezők és a felvételt nyert és a végzett tanulók száma.
Szomorú hivatást vállalt magára felsőipariskola 1914. és 1916. között. A háborús események következményeként az intézet gépészeti műhelyei bekapcsolódtak a hadiszolgálatba, a hadsereg számára lövedéket termeltek.
AZ 1929-es nagy gazdasági világválság az iskolára is nagymértékben kihatott. Óriási anyagi gondok között, adományok segítségével folyt az oktatás tovább. A lassan megindulni látszó fejlődést félbeszakította az újabb háború.
A II. világháborút követő oktatási reformok eredményeképpen az iskola gépipari középiskolaként végzett oktató-nevelő tevékenységet. Az iskola az alapításának 75. évfordulóján az intézmény ünnepélyes keretek között vette fel a XX. század egyik legkiemelkedőbb hazai gépészmérnöke, a József Műegyetem nemzetközi hírű professzora Bánki Donát nevét. Az intézmény oktatói és hallgatói mindig büszkén vallották magukat ezen alkotó műhely aktív szereplőinek, s terjesztették az iskola jó hírét határainkon belül és kívül, a nagyvilágban.
Az 1969-es főiskolai rangot adományozó törvényerejű rendelet értelmében a főiskola feladata: a gépipari gyártás műszaki előkészítésének, a gyártási folyamatok tervezésének, az egyszerűbb gyártóeszközök tervezésének és gyártásának, a gyártó-szerelő üzemek és gépi berendezései üzemeltetésének irányítására alkalmas műszaki szakemberek képzése. Az intézmény 1991-től - a képzési profil szélesítésével - a nevét Bánki Donát Műszaki Főiskolává módosította, s a kor igényeihez igazodó szakok indításával, a tantervek folyamatos korszerűsítésével biztosítja, hogy a mérnökök széles szakmai tájékozottsággal, korszerű ismeretekkel rendelkezzenek.
Az Országgyűlés a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról hozott 1999. évi LII. törvényének megfelelően

  • a Bánki Donát Műszaki Főiskola,
  • a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola és
  • a Könnyűipari Műszaki Főiskola

integrációjával 2000. január 1-jével megalakult a Budapesti Műszaki Főiskola.
 A BÁNKI a Budapesti Műszaki Főiskola Gépészmérnöki Főiskolai Karaként hét éven keresztül képezte a tanulni vágyó fiatalokat a gazdaság sok szereplője számára.
A feladatok és a képzési rendszer változását követve 2007. január 1-vel a kar neve: Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar lett.
A MAB 2009-ben akkreditálta a Budapesti Műszaki Főiskola Alkalmazott Informatikai Doktori Iskoláját, ezzel főiskolánk teljesítette az egyetemmé válás utolsó feltételét is, így az Országgyűlés határozata alapján 2010. január 1-től Óbudai Egyetem néven dolgozunk tovább.

Kövessen bennünket facebookon,
csatlakozzon a Bánkisok családjához!
Dékáni köszöntő

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánjaként egy új, de ennek ellenére komoly hagyományokkal rendelkező egyetemi kar nevében köszöntöm honlapunkon a tisztelt látogatót.

Egyetemünk a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként 2010 január elsején „született”, a „Bánki” viszont több mint 130 éves múlttal büszkélkedhet: Első jogelődünk, a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapítására 1879-ben került sor, a több átalakulást követően létrejött Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola pedig 1969 óta képez a gazdaságban szívesen fogadott mérnököket.

Az újonnan elért egyetemi rang és az elismert iparoktatási, majd műszaki felsőoktatási múlt egyaránt kötelez bennünket. Kötelességünknek érezzük, hogy oktatási-nevelési munkánk, kutatás-fejlesztési tevékenységünk úgy feleljen meg a XXI. század kihívásainak, hogy tradícióinkra építve nagy hangsúlyt fektetünk az egyetemes értékekre.

Képzési kínálatunkban keresett és az iparban elismert alap-, mester-, valamint továbbképzési szakok szerepelnek. Remélem, hogy a pályaválasztás előtt álló középiskolás látogató, vagy az ismereteit elmélyíteni és szélesíteni kívánó diplomás kolléga érdeklődését egyaránt sikerül felkeltenünk.

Nem állíthatom, hogy a Bánkiban könnyű út vezet a diplomához. Következetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy a kiadott diploma mögött tudás legyen, aminek a megszerzése csak kemény munka árán lehetséges. Ez az út nehéz, de szép és tartalmas diákéveket jelent. Képzéseink során igyekszünk olyan oktatási-tanulási környezetet teremteni, ahol a diák jól érzi magát, ösztönzést és támogatást kap a szigorú követelmények teljesítéséhez, de egyúttal lehetősége is van arra, hogy tehetségét, kreativitását kibontakoztassa. A kötelező tanórák mellett szakmai és kulturális rendezvények, szakmai körök és versenyek sora várja hallgatóinkat.

Tehetséggondozó programunk keretében azok a kiemelkedő motivációjú diákok, akiknek szakmai érdeklődése túlmutat a tanterv kínálta kereteken, választ kaphatnak olyan szakmai kérdésekre, amelyek a tantárgyakhoz, illetve a mérnöki tudományokhoz kapcsolódnak, de nem részei a tananyagnak, és emellett bekapcsolódhatnak a kar kutatás-fejlesztési tevékenységébe. A tehetséggondozó kurzusokhoz órarenden kívüli konzultációk, gyárlátogatások, tanulmányi kirándulások és egyéb szakmai programok tartoznak.

A kutatás-fejlesztés területén szerzett tapasztalatunkat, jól feszerelt laboratóriumaink lehetőségeit készséggel ajánljuk fel külső partnerenknek. Intézményünk és az ipar szoros együttműködését meghatározó fontosságúnak tekintjük, a gazdasággal való „együttélés”, a kutatás-fejlesztési tevékenység a korszerű és színvonalas mérnökképzés elengedhetetlen feltétele.

Kedves Látogatónk!

Kívánok Önnek eredményes böngészést honlapunkon, és remélem, hogy ezt a virtuális találkozást személyes kapcsolat is követi. Remélem, hogy hallgatóként, együttműködő partnerként, vagy „csak” barátként személyesen is köszönthetjük Önt a Bánki Kar Népszínház utcai épületében.

Dr. Horváth Sándor

RECCS 2014 VILÁGBAJNOKSÁG
2014. május 30.
TÉSZTAHÍD ÉPÍTŐ HÁZIVERSENY

eredmények / képek
Copyright - Adatvédelmi nyilatkozat - Felhasználás feltételei
Site verzió: v1.9.6 - Az oldal módosításának ideje: 2011.11.15 20:27:16.
Az oldalakkal kapcsolatos megjegyzéseit, javaslatait, problémáit kérjük itt jelezze! Köszönjük!