A női mentorprogramra a jelentkezést 2019.11.30-ig meghosszabbították

Pályázati felhívás

Az ABB Kft., mint Kiíró, „ABB mentorprogram női hallgatóknak” elnevezéssel pályázatot hirdet a műszaki felsőoktatásban - az energetika és automatizálás területén - tanuló 5 fő főiskolai / egyetemi női hallgató számára.

Programunk célja, hogy erősítsük a nők részvételét és növeljük munkavállalási kedvüket a műszaki vonalon, illetve lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a női hallgatók már tanulmányaik során megismerkedhessenek egy nemzetközi cég termékeivel, szolgáltatásaival, működésével.

A program során 5 fő női hallgató kerül kiválasztásra. A programban résztvevő hallgató a Kiíró cég vezetői, vagy meghatározó szakemberei közül saját dedikált mentort kap, akikkel a félév során 5 alkalommal konzultáción vehet részt. A nyertesek továbbá betekintést nyerhetnek egy multinacionális cég mindennapjaiba, gyárlátogatáson vehetnek részt, találkozhatnak az ABB női vezetőivel, HR szakemberektől személyes konzultáció keretében tanácsot kaphatnak a későbbi elhelyezkedéshez, vagy akár gyakornokként aktívan részt vehetnek a munkában. Emellett megismerhetik, hogy milyen különböző életpálya modellek léteznek a műszaki területen.

Pályázati feltételek

Részvételi feltételek

Az alábbi feltételeknek megfelelő pályázókat várjuk:

 • - 2. és 3. éves BSc, 4., vagy 5. éves MSc női hallgató
 • - Az ABB Kft-nél gyakornokként dolgozó diák
 • - Magyarországi aktív hallgatói jogviszony (nappali, esti, levelező, aktív féléves) az alábbi intézmények egyikén:
  • - Óbudai Egyetem
   • - Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
   • - Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
   • - Alba Regia Műszaki Kara
  • - Miskolci Egyetem
   • - Gépészmérnöki és Informatikai Kar
   • - Műszaki Anyagtudományi Kar
  • - Kecskeméti Főiskola
   • - Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai kar
  • - Széchenyi István Egyetem
   • - Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
  • - Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
   • - Gépészmérnöki kar
   • - Villamosmérnöki és Informatikai kar
  • - Debreceni Egyetem
   • - Műszaki Kar
  • - Pécsi Tudományegyetem
   • - Műszaki és Informatikai Kar
  • - Pannon Egyetem
   • - Mérnöki Kar
   • - Műszaki Informatikai Kar
  • - Szegedi Tudományegyetem
   • - Mérnöki Kar

Kizáró ok:

A Kiíró a pályázatra azon hallgatók jelentkezését fogadja el, akik a pályázati, és/vagy a nyertes időszakban az ABB versenytársánál szakmai gyakorlatot nem folytatnak és/vagy nem dolgoznak.

A pályázati dokumentáció:

 • - 1-2 oldalas önéletrajz (magyar és angol nyelven)
 • - 1-1,5 oldalas motivációs levél – Mely tartalmazza, hogy a pályázó miért tartja érdekesnek a programot, milyen előnyöket lát, milyen hosszú távú tervei vannak a műszaki pályán (magyar és angol nyelven)

Határidők:

 • - A pályázatra 2019. október 1. és november 30. között lehet jelentkezni. A pályázat beadási határideje: 2019. november 30. éjfél. A nyertes pályázók nevét az ABB Kft. 2019. december 13-ig közzéteszi a www.abb.hu weboldalon.
 • - A pályázatról bővebb információ a http://new.abb.com/hu/karrier/lehetosegek/diakok weboldalon található
 • - A pályázat beadási határideje: 2019. november 30. éjfél
 • - A pályázatokat a cvathu.abb.com e-mail címre kell beküldeni, az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB mentorprogram”
 • - A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket írásban a cvathu.abb.com címen lehet feltenni 2019. december 13-ig.  Az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB mentorprogram”

A pályázaton nyertes:

 • - 5 fő női hallgató, 5 hónapon keresztül – 2020 január 1. és 2020 június 30. között – 5 alkalommal részt vehet a pályázati felhívásban részletezett programban, amelynek költségeit (étkezés, gyárlátogatás) Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli.
 • - Azon vidéki hallgatóknak, akik nem gyakornokként vesznek részt az ABB mentorprogramban, a havi egyszeri konzultációra való eljutás költségét a Kiíró a MŰISZ Iskolaszövetkezeten keresztül, a MŰISZ Iskolaszövetkezet és a nyertes pályázó között aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint, utazási költség számla alapján téríti meg.
 • - A pályázaton nyertest terhelő kötelezettség(ek) nem teljesítése a mentorprogramból történő kizárást vonhatja maga után.
 • - Vállalja, hogy a havonta megrendezésre kerülő konzultációkon részt vesz.

A pályázatok értékelése

A pályázat érvényességének vizsgálata

Valamennyi beérkező pályázat iktatásra, majd értékelésre kerül.

A pályázat érvénytelen a következő esetekben:

     - A pályázat nem érkezik be a kiírt határidőre.

     - A Pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő valamennyi feltételnek.

A pályázat értékelési szempontrendszere:

A beadott pályázatok értékelését az ABB szakemberei végzik a következő szempontok figyelembe vételével:

 • - Motiváltság
 • - Szakmai rátermettség
 • - Minimum középfokú angol nyelvtudás (szóban és írásban egyaránt)
 • - Formai áttekinthetőség: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség
 • - A pályázat elbírálásánál előnyt jelent korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény, felsőoktatási szakmai tevékenységben való aktív részvétel

 

A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes meghallgatására kerül sor, amely meghallgatáson való részvétel költsége Pályázót terheli.

A kiértékelés határideje és formája

A pályázatokat a fenti szempontok alapján a Kiíró értékeli, és a nyertes pályázó nevét 2019. december 13-ig közzéteszi a www.abb.hu weboldalon.

A Pályázó a közzétételhez / nyilvánosságra hozatalhoz a pályázata benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

Hozzájárulás

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot engedjen a Kiírónak, amelynek eredményeképp megilleti a Kiírót a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.

A Kiírót megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Kiíró a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.

Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázaton történő eredményes részvétele esetén a neve, valamint azon oktatási intézmény neve, ahol tanul, a Kiíró honlapján közzétételre kerüljön.

Kiíró fenntartja a jogát annak, hogy a pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja, vagy az elbírálási határidőt meghosszabbítsa. A mentorprogram odaítélésnek a joga a Kiíró kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, így a Kiíró döntése a Pályázó által nem vitatható, és a kiírói döntés felülvizsgálata semmilyen formában sem kérhető.

Pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati feltételeket maradéktalanul tudomásul veszi és egyben elfogadja.