Pályázati felhívások

(frissítve: 2020.07.07)

Pályázati felhívás

demonstrátori megbízásra a 2020/21. tanév I. félévére

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata[1] (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2020/21. tanév I. félévére (2020. szeptember 07. - 2021. január 07.).

 1. I. Megpályázható helyek[2]

Tanszék neve

foglalkoztatás időtartama

ösztöndíj mértéke

Anyag- és Gyártástudományi Intézet

Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék - Méréstechnika

1

15 óra/hét

48000 Ft/hó

Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék – Hegesztő labor

1

15 óra/hét

48000 Ft/hó

Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

Munkavédelmi kiemelt szakcsoport (munkavédelem, ergonómia)

1

10 óra / hét

32000 Ft /hó

Munkavédelmi kiemelt szakcsoport

(elektronikus tananyagfejlesztés)

1

15 óra/hét

48000 Ft /hó

Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

Járműtechnikai Intézeti Tanszék - Géptan labor

2

15 óra / hét/fő

48000 Ft /hó/fő

 1. II. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. a. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. b. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. c. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
 4. d. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. e. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. f. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 1. III. Benyújtandó dokumentumok
 1. 1. Intézeti fogadónyilatkozat (1. sz. melléklet);
 2. 2. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 3. 3. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 4. 4. Kreditigazolás;
 5. 5. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.

 

 1. IV. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2020. augusztus 28. (péntek) 12 óráig az oktatási dékánhelyettes részére címezve, a Dékáni Hivatalban egy példányban benyújtani.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el, legkésőbb 2020. szeptember 4. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak (e-mailben), és 2020. szeptember 07-től láthatják el demonstrátori feladataikat.
 

Kelt: 2020. július 7.

Dr. Ancza Erzsébet s.k.
oktatási dékánhelyettes

 

[2] A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

2020-07-07 20:51