Agilis műszaki projektmenedzsment szakmérnök/szakember

(frissítve: 2023. 02.02.)

További információk kérhetők: 

Képzésfelelős: Dr. Számadó Róza központvezető, szamado.rozaatbgk.uni-obuda.hu

Felnőttképzési Központ
Kovácsné Füredi Enikő, kovacsne.enikoatbgk.uni-obuda.hu (+36-1-666-5450)

Jelentkezés

Jelentkezés az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével lehetséges az alábbi elérhetőségen: http://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/jelentkezesi-lap-szakiranyu-tovabbkepzesre

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2023. január 30.

Képzés kezdete: 2023. március

A jelentkezők január végén - február elején felvételi elbeszélgetésen vesznek részt!

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése magyar nyelven: 
- agilis műszaki projektmenedzsment szakmérnök
- agilis műszaki projektmenedzsment szakember

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angol nyelven: 
- agile technical project management professional engineer
- agile technical project management specialist

A felvétel feltétele:
- BSc, vagy MSc (korábbi egyetemi, vagy főiskolai) mérnöki oklevél
- bármely felsőoktatási szakon szerzett BSc, vagy MSc (korábbi egyetemi, vagy főiskolai) oklevél

A képzési idő félévekben meghatározva: 3 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 credit (244 kontakt óra)

Finanszírozási forma: önköltséges, az önköltségi díj 365.000 Ft/félév


A képzés célja:

A képzés célja, hogy a dinamikusan változó üzleti környezetben a műszaki területen tevékenykedők ismerjék az agilis működést, annak módszereit, alkalmazhatóságát. Képesek legyenek aktív szereplőként részesei lenni az adott szervezet agilisabb és gyorsabb működének megtervezésében és elérésében. A gyakorlat orientált képzés keretében elsajátított ismeretanyagot a hallgatók esettanulmányokon, projekteken alkalmazva tehetik magukévá. 
A végzettek képesek lesznek az utóbbi évek megváltozott piaci környezetében rugalmasan alkalmazni a megismert módszereket, eszközöket, egyedi és hibrid megoldásokat.  Elkötelezetten csatlakozni az agilis teamekhez, hozzájárulni a folyamatok hatékonyságához, az innovációs képesség, a rugalmasság és a jó kommunikációs környezet fenntartásához. 

A képzés főbb területei:
- Alapozó ismeretek, törzsanyag - 58 - 68 kredit 
Az agilis működés alapelvei, keretei, módszerei és eszközei. Agilis fejlesztések menedzselése, követése és gyakorlati megvalósulása.
- Speciális szakismeretek - 15 - 20 kredit
Az egyének, csapatok és szervezetek működése. 
- Szakdolgozat - 10 kredit
Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások:
A tantárgyak vizsgával vagy évközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése tantárgyanként.
A vizsga írásbeli, szóbeli vagy írásbeli- és szóbeli is lehet. A harmadik félév a gyakorlat és a szakdolgozatkészítés ideje. A szakdolgozatot az abszolutórium megszerzése után, záróvizsgán kell megvédeni és a záróvizsga elméleti tárgyaiból eredményes vizsgát kell tenni.

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:
A korábban hasonló-, vagy azonos rendszerben megszerzett krediteket az egyetem általános eljárási rendje szerint beszámíthatók. A tárgy esedékes féléve kezdetén, a hallgató kérésére, az index és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámításra.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket teljesítette, az előírt krediteket megszerezte és szakdolgozatát beadta.

A záróvizsga részei:
A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni.
A záróvizsga szóbeli vizsgából áll, a felkészülési idő tantárgyanként 10 perc.