Előzetes kreditelismerési eljárás

(frissítve: 2018.06.12.)

BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1.      Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a biztonságtechnikai mérnöki és a had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak.

2.      A 3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

a.      a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki, és a villamosmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék-és formatervező mérnöki alapképzési szak;

b.      az államtudományi képzési területről a katonai üzemeltetés alapképzési szak;

c.      az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.

3.      A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a 4. pontban felsorolt területekről 40 kredittel - ezen belül matematikából legalább 12, fizikából, informatikából és szakmai ismeretekből legalább 15 kredittel - rendelkezzen.

4.      A mesterképzésbe való felvétel további feltétele, hogy 2. pontban meghatározott oklevéllel jelentkező legalább az 3. pontban meghatározott kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

a.      természettudományos alapismeretek (matematika, fizika,informatika, információvédelem) területéről 20 kredit;

b.      gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudományi ismeretek) területéről 10 kredit;

c.      szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és - technológia, információtechnológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, folyamatirányítás, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztikai ismeretek, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan, rendszerszervezés, rendszertervezés) területéről 40 kredit.

5.      A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kérni a leckekönyv vagy oklevélmelléklet másolatának

megküldésével Domonyi Erzsébettől a domonyi.erzsebetatbgk.uni-obuda.hu Email címen.

Az eredményt fel kell tölteni a felvételi eljárásba.

 

 

GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1.      Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gépészmérnöki alapképzési szak.

2.      A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

a.      a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, a had-és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék-és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki,a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki alapképzési szak,

b.      az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.

3.      A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

4.      A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a korábbi tanulmányai alapján

a.      a 2. pontban meghatározott alapképzési szakokról oklevéllel jelentkező legalább 40 kredittel - ezen belül matematikából legalább 12, fizikából legalább 5, szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel - rendelkezzen az 5. pont szerint meghatározott területekről,

b.      a 3. pontban meghatározott szakokról oklevéllel jelentkező legalább 50 kredittel rendelkezzen az 5. pont szerint meghatározott területekről.

5.      A mesterképzésbe való felvétel további feltétele, hogy 2. és 3. pontban meghatározott oklevéllel jelentkező legalább az 4. pontban meghatározott kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

a.      természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan) területéről 20 kredit;

b.      gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területéről 10 kredit;

c.      szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép-és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és - technológia, információtechnológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, energotechnológiai gépek és folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztika, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan) területéről 40 kredit.

6.      A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kérni a leckekönyv vagy oklevélmelléklet másolatának

megküldésével Dr. Bagyinszki Gyulától a bagyinszki.gyulaatbgk.uni-obuda.hu Email címen.

Az eredményt fel kell tölteni a felvételi eljárásba.

 

 

 

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1.      Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a mechatronikai mérnöki alapképzési szak.

2.      A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

a.      a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, had-és biztonságtechnikai mérnöki, a hivatásos repülőgép-vezetői, a gépészmérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, a villamosmérnöki, az ipari termék-és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki,

b.      az informatika képzési területről a mérnökinformatikus,

c.      az agrár képzési területről mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.

3.      A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

4.      A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a korábbi tanulmányai alapján

a.      2. pontban meghatározott alapképzési szakon diplomával rendelkező legalább 40 kredittel - ezen belül gépészeti ismeretekből legalább 10 kredittel, villamosságtani ismeretekből legalább 10 kredittel, informatikai ismeretekből legalább 10 kredittel, mechatronikai (irányítástechnika) ismeretekből legalább 10 kredittel - rendelkezzen az 5. pont szerint meghatározott területekről,

b.      a 3. pontban meghatározott alapképzési oklevéllel rendelkező legalább 50 kredittel rendelkezzen az 5. pont szerint meghatározott területekről.

5.      A mesterképzésbe való felvétel további feltétele, hogy 2. és 3. pontban meghatározott oklevéllel jelentkező legalább az 4. pontban meghatározott kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

a.      természettudományi ismeretek (matematika, fizika, mechanika, elektrotechnika) területéről 20 kredit;

b.      gazdasági és humán ismeretek (gazdasági és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány, pszichológia) területéről 10 kredit;

c.      szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, mechatronikai ismeretekből villamosságtan, informatika, anyagtudomány és - technológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika) területéről 40 kredit.

6.      A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kérni a leckekönyv vagy oklevélmelléklet másolatának

megküldésével Dr. Nagy Istvántól a nagy.istvanatbgk.uni-obuda.hu Email címen.

Az eredményt fel kell tölteni a felvételi eljárásba.