.

A "+Google Naptár" gombra kattintva a gmail.com-os fiókkal rendelkezők felvehetik a kar naptárát a sajátjukhoz,
így elkerülhető hogy lemaradjanak a karral kapcsolatos eseményekről, információkról.

  
Köszöntöm az érdeklődő olvasót az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánjaként egy fiatal, de ennek ellenére komoly hagyományokkal rendelkező egyetemi kar nevében.Friss hírek

(korábbi híreinket a Hír archívumban olvashatják)

aug
4

Látogatás a Graz-i Műszaki Egyetemen

Az Óbudai Egyetem Bánki Kar tanterv megújítási programjának részeként delegációkat küldött külföldi egyetemekre a gépészmérnöki képzés tantervének, valamint helyzetének tanulmányozása céljából.

A márciusi dániai Aalborgi Egyetemen tett látogatás után Dr. habil. Kiss Gábor vezetésével a német nyelvterületű egyetemek kerültek fókuszba.

A júniusi Müncheni Műszaki Egyetemen (HS München) történt tapasztalatcsere után 2022. július 13-án a Graz-i Műszaki Egyetemen (TU Graz) tett látogatást a Bánkis delegáció, melynek tagjait (Dr. Ancza Erzsébet, Dr. Drégely-Kiss Ágota, Dr. Szabó József Zoltán, Dr. habil. Kiss Gábor) a Gépész Kar dékánja, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Franz Haas fogadta.

A Karok bemutatása, valamint a tantervek egyeztetése után kiderült, hogy a célok hasonlóak és kölcsönösen előnyös lenne a két Kar közötti szorosabb együttműködés. Ennek fényében a közeljövőben a Graz-i Műszaki Egyetem küld delegációt a Bánki Karra, valamint folyamatban van a közös oktatási és kutatási feladatok kidolgozása.

Dr. habil. Kiss Gábor

júl
29

Pótfelvételi 2022 - Még nem késő jelentkezni!

Hivatalosan is kezdetét vette az idei Pótfelvételi időszak! Még nem maradtál le semmiről, MÉG DÖNTHETSZ A JÖVŐDRŐL! Válaszd a Bánkit!

Jelentkezni a felvi.hu felületen elérhető elektronikus felvételi rendszerben lehet, 2022. augusztus 5. éjfélig!

Infó: http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/potfelveteli-2022

júl
17

Beszámoló a 2022. nyári Diplomaátadó Ünnepségről

2022. július 15-én került megrendezésre az Óbudai Egyetem Bánki Kar Diplomaátadó Ünnepsége, amelynek helyszíne a kerületben található Erkel Színház volt, ahol közel 200, frissen végzett alap- és mesterszakos magyar és külföldi hallgató vehette át oklevelét vagy igazolását.

Az elnökség tagjainak ünnepélyes bevonulása a "Gaudeamus" dallamára történt. A Himnuszt követően Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető - mint az ünnepély levezető elnöke - az Elnökség bemutatása után üdvözölte a megjelent kollégákat, hallgatókat és hozzátartozóikat. Az Elnökség tagjai idén - bevonulásuk sorrendjében: dr. habil Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető, dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes, dr. habil Horváth Sándor prodékán, a Würth Alapítvány elnöke, dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár és Horváth Gergő a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg. Ebben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében. Dékán úr ezt követően gratulált rektorhelyettes úrnak az egyetemi tanári kinevezéséhez.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására gépészmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, valamint mechatronikai mérnöki szakokon. A BSc képzésben 86 hallgató kapott oklevelet, 32 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 69 oklevelet és 6 igazolást adott át Dékán úr. A hallgatók az átvételt követően főhajtással tisztelegtek a Bánkis zászló előtt.

A diplomaátadási ceremónia után a hallgatói elismerő oklevelek átadása következett.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott az alábbi hallgatók részére:

Debreczeni Miklós bizonságtechnikai mérnök
Gönczöl József Bence biztonságtechnikai mérnök
Márki Bence biztonságtechnikai mérnök
Pauló Tamás András biztonságtechnikai mérnök
Réczi Ákos gépészmérnök

Külön kiemelésre kerültek azok, akik kitüntetéssel végeztek, ők tanulmányaikban végig példamutató szorgalommal haladtak. Ennek elismeréseként oklevelet és emléktárgyat vehettek át az alábbi hallgatók:

Edossa Amensisa Wirtu mechatronikai mérnök (angol nyelven)
Marek Bence Attila biztonságtechnikai mérnök
Mengistie Addisu Asres mechatronikai mérnök (angol nyelven)
Monostori András biztonságtechnikai mérnök
Németh Áron biztonságtechnikai mérnök
Yetm Fareed mechatronikai mérnök (angol nyelven)
Zanne Mahmmoud mechatronikai mérnök (angol nyelven)

Miután a kitüntetett hallgatók átvették díjaikat, a Würth díj átadása következett. A hosszú ideje sikeresen működő Würth-cégbirodalomhoz tartozó Würth Szereléstechnika Kft. a társadalmi felelősségvállalás jegyében 1991-ben hozta létre a Reinhold és Carmen Würth Alapítványt. Az Alapítvány fő tevékenységét egyetemi hallgatók rendszeres támogatása, a többszörösen hátrányos helyzetben lévő, gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek nyári üdültetése, idősotthonok és beteg gyermekek fejlesztő programjainak támogatása jelenti.

Az egyetemi hallgatókat segítő program részeként rendszeres havi ösztöndíj jellegű támogatást kap 3 hazai felsőoktatási intézmény 2-2 szociálisan rászoruló, de jól tanuló hallgatója. Emellett az intézmények legjobb tanulmányi eredménnyel végzett 1-1 hallgatója Würth Tanulmányi Díjban részesül. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karát, illetve jogelődjeit 1993 óta támogatja az Alapítvány.

Idén Krebsz Tamás érdemelte ki a Würth tanulmányi díjat.

Krebsz Tamás a biztonságtechnikai mérnöki szakon kezdte meg tanulmányait. A Würth Alapítvány és a Bánki Kar ezzel az elismeréssel értékeli a teljes egyetemi időszaka alatt nyújtott nagyszerű tanulmányi eredményét, szorgalmát, valamint a januárban szerzett kiváló értékelésű diplomáját. A téli diplomaátadó ünnepségen Kiváló tanulmányi eredményéért elismerő oklevelet is átvehetett. Az elismerő oklevelet, a tárgyjutalmat és a 150.000 Ft pénzjutalmat az Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. habil. Horváth Sándor adta át. Az elért nagyszerű eredményhez ezúton is gratulálunk!

Ez után átadásra került az Angyal Béla Hallgatói Nagydíj. Az Óbudai Egyetem Szenátusa – Dr. Angyal Béla, a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító főigazgatója emlékére – 2013-ban Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat alapított a Bánki Kar alap- és mesterképzéses hallgatói részére, a kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredmény elismerésére. Dr. Angyal Béla 2013-ban távozott közülünk. A jelenlegi díjazottat a 2022. évben sikeresen záróvizsgát tett hallgatók közül az erre kijelölt Bizottság választotta ki.

A Bizottság döntése alapján 2022-ben az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat Fulmer Máté gépészmérnök kapta.

Fulmer Máté gépészmérnöki szakon, CAD / CAM szakirányon végzett. A bizottság indokolása szerint a teljes oktatási időszakban mutatott kimagasló és példamutató, a mintatanterv szerinti előrehaladásával, 4-es fölötti tanulmányi átlagaival, valamint kiváló záróvizsga eredménye alapján érdemelte ki az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat. Hallgatónk a munkahelyi elfoglaltsága miatt sajnos nem tudta szabaddá tenni magát, az elismerését később egyeztetett időpontban veszi majd át. Részére további sok sikert kívánunk!

Ezt követően került átadásra a Kiváló mechatronikus díj. A díjat 2015-ben 1 millió forinttal Dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár – a Mechatronikai és Járműtechnika Intézet korábbi igazgatója – alapította, a mechatronika alapképzési szak indításának 10. évfordulója alkalmából. A kitüntetés évente egy alkalommal kerül átadásra azon friss diplomás nappali tagozatos mechatronikai mérnök részére, aki a záróvizsgán és teljes egyetemi tanulmányai alatt a legjobb tanulmányi eredményt érte el. A kiváló mechatronikus díj elismerő oklevéllel, emlékéremmel és 50.000.- Ft pénzjutalommal jár.

A díjat az alapító, Dr. Bencsik Attila adta át Turai Márk Tamás részére.

Turai Márk Tamás a 2018/2019-es tanévben kezdte meg tanulmányait a Bánki Karon mechatronikai mérnöki szakon. Tanulmányait tudatosan, jó hallgatói hozzáállással, nagy szorgalommal végezte, ennek eredményeképpen a szakon a legmagasabb tanulmányi átlagot érte el. A téli diplomaátadón külön elismerésben részesült kitüntetéses értékelésű diplomájáért. Elért nagyszerű eredményéhez ezúton is gratulálunk!

A kitüntetések átadását követően a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Réczi Ákos gépészmérnök kapta e megtisztelő feladatot.

A fogadalomtétel elmondása után a hallgatók nevében Horváth Gergő HÖK-elnök búcsúztatta a végzett Bánkisokat.

A búcsúztatót követően az elmúlt időszakban doktori címet szerzett és védett mukatársak köszöntése következett. A Biztonságtudományi Doktori Iskolában folytatta tanulmányait, és szerzett doktori címet Esmeralda Kadëna, valamint Lourdes Ruiz Salvador, továbbá a kar munkatársaként dolgozó Haya Altaleb, a doktori képzésben kiemelkedő eredményeket ért el. Produktív munkájuk elismeréseként részükre a kar dékánja oklevelet és emléktárgyat adományozott.

A kar dékánja a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Tiszteletbeli polgára kitüntető címet adományozhat azon – az egyetemmel munkaviszonyban nem álló – személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, a fejlődés érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, és tevékenységével segíti a Kar munkáját, sokat tesz annak elismertségéért. A kitüntető címet évente maximum 2 személy kaphatja.

2022-ben dékán úr Alexis Rusinek részére adományozta a kitüntető címet, aki sajnos a rendezvényen nem tudott jelen lenni, de távollétében Ariadné Kemele-Vandlik, a Francia Intézet munkatársa vette át az elismerést.

Alexis Rusinek 2001 óta az anyagfizika professzora a Lotharingiai Egyetemen. Doktori disszertációját 2000 decemberében, kutatási irányítási habilitációját 2005 januárjában szerezte meg. Több mint 20 éve foglalkozik szakterületével, amerikai, lengyel, angol, spanyol, japán egyetemekkel és tudományos intézményekkel működött együtt, japán és spanyol kiválósági díjakat nyert el. Jelenleg 136 nemzetközi publikáció szerzője.

A Bánki Kar munkatársaival a NATO által közösen szervezett, a stratégiai infrastruktúrák viselkedésével foglalkozó agadiri szimpóziumon találkozott. A szimpóziumot követő eredményes eszmecserék után személyesen is meglátogatta intézményünket. A sors szólt-e közbe, vagy sem: 2021 júliusában Prof. Alexis Rusinek tudományos együttműködési attasé lett a budapesti Francia Nagykövetségen és a Francia Intézetben. Első hivatalos látogatása az Óbudai Egyetem felé vezetett, a Prof. Dr. Rajnai Zoltánnal való találkozásra. Ezt követően számos akció valósult meg a Nagykövetség Tudományos Szolgálata és karunk között: francia-magyar anyagtudományi szimpózium előkészítése, 2 biztonságtudományi doktorandusz hallgató franciaországi kutatómunkájának finanszírozása, francia delegáció óbudai látogatása egy balatoni projekt megvalósítása kapcsán, partnerségi megállapodás aláírása a Lotaringiai Egyetemmel – illetve külön kiemelendő, hogy az idei, jubileumi RECCS világbajnokságot a Francia Intézetben rendezhetjük meg.

Karunkon már hagyomány, hogy az ilyen jeles ünnepi alkalmakkor köszönetünket és megbecsülésünket fejezzük ki azoknak a cégeknek, amelyek az elmúlt időszakban szakmai együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy hatékonyabban, a valós ipari igényeknek megfelelően alakíthassuk képzéseinket.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar vezetése az alábbi cégeknek köszönte meg az eddigi támogatásukat és szakmai, partneri együttműködésüket:

Anteus Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A Cég képviseletében Buzna Kristóf értékesítési vezető úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet és emléktárgyat.

Az Anteus Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Kar között 15 éve tart a dinamikus szakmai együttműködés. Az Anteus magyar gyártó és fejlesztő cég. Mint a beléptető rendszerek specialistája, a biztonságtechnikai mérnöki, a gépészmérnöki, a villamosmérnöki és informatikus hallgatók számára egyaránt kínál fejlődési lehetőséget, előadásokkal és gyakorlati foglalkozásokkal, szakdolgozatok, a TDK támogatásával, vagy labor felszerelésével. Az Anteus kooperatív képzést és álláslehetőséget is folyamatosan nyújt. A cég részéről Buzna Kristóf értékesítési vezető rendszeresen és aktívan közreműködik abban, hogy minél több hallgatónk gyarapíthassa szakmai ismereteit korszerű ipari környezetben.

Enterprise Group PLM Üzletág

A Cég képviseletében Béke Gyula üzletág igazgató úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet és emléktárgyat

Az Enterprise Group PLM Üzletága hosszú évek óta kiemelkedő szakmai kapcsolatot ápol a Kar vezetésével, illetve az Anyag-és Gyártástudományi Intézet Gyártástechnológiai Intézeti Tanszékével. A cég képviselői aktív résztvevői rendezvényeinknek, és anyagilag is támogatják a Kar gyakorlatorientált oktatási tevékenységét, szakmai munkáját. Az együttműködésnek köszönhetően elévülhetetlen érdemeik vannak abban, hogy hallgatóink a CAD/CAM technológia oktatása során a legmodernebb szoftverekkel és mérnöki módszerekkel ismerkedhetnek meg, ezzel is növelve a versenyképességüket a munkaerőpiac világában. Köszönjük szépen a támogatásukat, és a jövőben is számítunk az együttműködésükre.

A Diplomaátadó ünnepség zárásaként az Egyetem és Karunk vezetése köszönetet mondott mindazoknak, akik megjelenésükkel megtisztelték ünnepségünket.

Itt is megragadjuk az alkalmat és ismét gratulálunk a végzősöknek, a kitüntetetteknek és kívánunk további nagyon sok sikert és jó egészséget! Egyetemi Karunkon eltöltött éveiket jó szívvel őrizzék meg és ha tehetik, tartsák a kapcsolatot a Karral, hogy akár majd az Önök cége lehessen a jövőben együttműködő partnerünk.

Ezúton köszönjük a Tanulmányi Irodának, a Dékáni Hivatalnak és a Hallgatói Önkormányzatnak a Diplomaátadó szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítséget.

júl
14

A Gablini Cégcsoport az egyetemi Formula Student csapat új támogatója

Az O.U.R Team, avagy az Óbudai Egyetem Formula Student alakulata nagyon nagy örömmel jelentette be, hogy a Gablini Cégcsoport (Gablini Autószalonok) lett a csapat egyik kiemelt támogatója!

A Gablini Cégcsoport hazánk vezető autókereskedelemmel és gépjármű-szervizszolgáltatással foglalkozó cégcsoportja, ahol széles választékban kaphatók a különböző prémium gépjárművek. Hazánkban az Aston Martin, a Lotus, az INEOS, valamint az LEVC márkák kizárólagos partnere, mindemellett még a Nissan, Hyundai, Kia és Peugeot márkák forgalmazója.

Kovács Balázs (elektronikai részlegvezető) és Hajdu Bence György (arculat részlegvezető) csapattagok a Gablini budaörsi szalonjába látogattak, ahol Pataki Dániellel, a cég vevőszolgálati folyamat és minőség menedzserével találkoztak és megismerhették az angol LEVC TX elektromos személyszállító autó képességeit.

A csapat munkáját a cégcsoport irodai bútorokkal, autó alkatrészekkel, munkavédelmi kesztyűkkel, média és marketing szaktanácsadással, valamint szállítással támogatja.

Kövessétek a csapat saját FB-oldalát: https://www.facebook.com/OURTeamFormulaStudent/

és iratkozzatok fel a YouTube csatornájukra is: https://www.youtube.com/channel/UCrPJW2jx9nzy0XpcS5iECiQ

júl
14

Nyári Egyetem meghosszabbított jelentkezési határidő

Középiskolás vagy? Vagy éppen most érettségiztél? Érdekel a műszaki terület? A gépészet, mechatronika, biztonságtechnika, esetleg a kiberbiztonság? Jelentkezz mielőbb a Bánki Kar Nyári Egyetemére 2022. július 20-ig a meghosszabbított határidőben!

Ingyenes programunk során belekóstolhatsz az egyetemi életbe, megismerheted a műszaki terület érdekességeit!

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara nyári egyetemet szervez középiskolások részére 2022. augusztus 2 - 5-e között hibrid, azaz online és személyes formában.

A program időpontja: 2022. augusztus 2-5.

A program helyszíne: Online és az ÓE Bánki Kara (1081 Budapest, Népszínház utca 8.)

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2022. július 20.

Részletek és jelentkezés: https://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/nyari-egyetem-banki-karon

júl
7

Búcsúzunk Tóth Béla adjunktustól

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tóth Béla gépészmérnök tanár kollégánk 2022. május 24-én 79 éves korában elhunyt.

Tóth Béla ipari technikusi oklevél megszerzését követően gépészmérnöki és mérnök-tanári oklevelet szerzett 1967-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen.

1971-ben kezdte oktatói tevékenységét a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán, mely 2000-ben két másik főiskolával egyesülve Budapesti Műszaki Főiskola lett, végül 2010-ben az újonnan alakuló Óbudai Egyetem részévé vált.

Az intézmény Mechatronikai és Autótechnikai Intézetben 33 éves oktatói munkája során számos tárgy előadója és gyakorlatvezetője volt, melyek közül mindenképpen megemlítendő az Energiagazdálkodás, az Erőgépek és berendezései, a Hőerőgépek és berendezései, a Hő- és áramlástechnika, a Belsőégésű motorok és a Progresszív energiatermelési módszerek című tárgy. Meghívott előadóként oktatta a KÖZGÁZ-on a Termelés technikai alapjai tantárgyat.

Oktatói tevékenységéhez kapcsolódva 1 szakkönyv, 7 jegyzet és 21 cikk, tanulmány szerzője, kimagasló volt a Tudományos Diákkörben végzett konzulensi tevékenysége is. Pályája során széleskörű ipari kapcsolatot ápolt, részt vett üzemi fejlesztési feladatok megoldásában, melynek tapasztalatait beépítette a tananyagokba.

Számos tervezői és fejlesztői feladatot oldott meg az ipari hűtőberendezések, és kalorikus berendezések és rendszerek szakmai területen hazai és külhoni üzemek megrendelésére. Ezek közül kiemelhető a Gyulai Vágóhíd, a Sárvári Baromfifeldolgozó Vállalat, a Budapesti Szalámigyár, a Kőbányai Sörgyár, a Budapesti Vágóhíd, a Darháni Vágóhíd (Mongólia), és még sok más vállalat hűtőberendezésének kalorikus rendszerterveinek elkészítése. Részletes kiviteli terveket készített pl. a Növényvédelmi Kutatóintézet Nagykovácsi Júlia-majori telep klímaberendezéséhez, szakértői tevékenységet végzett az energiagazdálkodási és az ipari és kereskedelmi hűtőberendezések tervezése szakterületen.

Tóth Béla szakmai közéleti tevékenységet folytatott 1968-tól a Gépipari Tudományos Egyesületben, 1975-től az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületben, alapító tagja volt az 1991-ben alakult Magyar Energetikai Társaságnak. Rendszeres kapcsolatot ápolt számos intézettel, így pl. a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékével, az EGI Energiagazdálkodási Rt-vel, a VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet Rt-vel, illetve a Közúti Közlekedési Tudományi Kutató Intézettel.

Gyászolják a Családja, rokonai és barátai mellett kollégái, munkatársai és hallgatói, akik tőle a szakmát, a mérnöki hivatást sajátították el.

Kedves Béla, nyugodj békében, emlékedet megőrizzük!

júl
5

Diplomaátadó ünnepség július 15-én

Kedves Végzett Bánkis Hallgatóink!

Gratulálunk okleveleitek/igazolásaitok megszerzéséhez, kérünk benneteket, hogy ha még nem regisztráltatok a diplomaátadóra és szeretnétek részt venni rajta, akkor feltétlenül töltsétek ki a regisztrációs űrlapot. Regisztráció nélkül nem fogtok tudni részt venni az eseményen. A jelentkezés határideje: 2022. július 6. Köszönjük!

Az oklevelek / igazolások ünnepélyes átadására 2022. július 15-én, pénteken, 14 órai kezdettel kerül sor az Erkel Színház nagytermében (1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.)

Kérem, hogy szíveskedjenek az alkalomhoz illő ünnepi öltözékben (nem talárban) megjelenni, és a rendezők által megadott ülőhelyeken helyet foglalni legkésőbb 13:45-ig.
Fontos! Az ültetési rendet és az oklevél átvételének menetét is ekkor ismertetjük, ezt kalkulálják bele az érkezésbe! A hozzátartozók a vendégeknek kijelölt ülőhelyeken tudnak elhelyezkedni.

A részvételhez előzetesen regisztrálni szükséges a Neptun üzenetben kapott űrlapon 2022. július 6-ig!  A regisztráció során meg kell adni, hány vendéggel érkeznek (idén maximum 6 főt lehet meghívni). Regisztráció hiányában úgy tekintjük, hogy nem jönnek a Diplomaátadóra, ennek módosítására a megadott határidőn túl már nincs lehetőség!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelenlegi szabályozás szerint vírushelyzettel kapcsolatos korlátozás nincs; amennyiben bármilyen változás bekövetkezik, arról tájékoztatást küldünk, kérjük kísérjék figyelemmel Neptun üzeneteiket.

A megfelelő eligazodás érdekében a helyszínen a Hallgatói Önkormányzat tagjai készséggel segítenek. Az Erkel Színház előtt és a környező utcákban korlátozott számban állnak rendelkezésre fizetős parkolóhelyek, kérem, hogy érkezésükkor ezt vegyék figyelembe! Kérem továbbá, hogy 2022. július 15-én 8:30-tól 11:30-ig a Tanulmányi Irodán a leckekönyvüket vegyék fel, illetve a földszinti aulában a Dékáni Hivatal munkatársainál az oklevél-nyilvántartó könyvet legyenek kedvesek aláírni. 

Amennyiben az ünnepélyes diplomaátadón nem tudnak részt venni, az utólagos átvételi lehetőségről később adunk tájékoztatást.

Barta Andrea
dékáni hivatalvezető

jún
23

Workshop on International Trends in Education 2022 a Bánki Karon

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépészeti és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán került megrendezésre hibrid formában 2022. június 14-16. között a Workshop on International Trends in Education 2022 az „Együtt az ÓE nemzetköziesítéséért” program keretében Dr. habil. Kiss Gábor egyetemi docens szervezésében. A nemzetközi rendezvényen, melynek célja a Covid-19 járvány során a felsőoktatásban bevezetett új oktatási és munkamódszerek, valamint bevált gyakorlatok megosztása volt, négy földrészről, 14 országból több, mint 20 nemzetközileg is elismert kutató és oktató vett részt. A széles körű nemzetközi érdeklődés rámutatott arra, hogy a koronavírus járvány maradandó hatással volt a felsőoktatásra és komoly igény van ezen hatások, valamint a kezelésükre kidolgozott módszerek széleskörű tárgyalására.

A workshopot, mely teljes egészében angol nyelven zajlott, Dr. habil. Kiss Gábor nyitotta meg, a moderálásban Beke Évával közösen vettek részt, a regisztrációs és technikai hátteret Hasilló György biztosította

Az ipari oldal - BOSCH GmbH - képviseletében Dr. Peter Bakucz - tartott előadást Neue Normalität – Remote work as the new norm címmel, bemutatva a Covid-19 hatásait a pandémia alatt, illetve annak jövőbe mutató gazdasági és szociális hatásait.

Az oktatásban résztvevők által bemutatott témák és felvetett problémák között szerepelt – a teljesség igénye nélkül  – Lessons Learnt from teaching Team-focused modules online, előadó: Dr. Olakunle Olayinka, University of Sheffield, UK; Remote learning via video conferencing technologies: Implications for research and practice előadó: Prof. Dr. Mark Antony Camilleri, University of Malta, Málta; Interaction on MIRO dashboard for online collaboration előadó: Dr. Olena Zelikovska, Taras Shevchenko National University of Kijev, Ukrajna; International Women´s Degree Program in Computer Science (IFI): Experiences and implications from teaching and learning in pandemic times előadó: Prof. Dr. Gerlinde Schreiber, Hochschule Bremen City Universty of Applied Sciences, Németország; Influence of Covid-19 in the applied computer science education at Univerzita Jána Selyeho előadó:Dr. Ondrej Takac, Univerzita Jána Selyeho, Slovakia; Effects of the pandemic on the university előadó: Dr. Carlos Arturo Torres Gastelu, Veracruzana University, Mexikó; Covid Situation and Challenges at Univesity Paderborn, előadó: Prof. Dr. Johannes Magenheim, Universität Paderborn, Németország; There is no such thing as online learning: why in-person teaching methods fail online, and what to do instead előadó: Prof. Dr. Jon Dron, School of Computing and Information Systems, Athabasca University, Kanada; Experiences related to teaching in the Republic of Serbia during the Covid19 Pandemic előadó: Dr. Igor Fürstner, Subotica Tech - College of Applied Sciences, Szerbia és zárásként Dr. habil. Kiss Gábor egyetemi docens ismertette előadását BigBlueButton and Covid-19 experience at Bánki Faculty of the Óbuda University címmel.

A program részeként a résztvevők számára lehetőség nyílt a biztonságtechnikai, biometriai, anyagtudományi, gépészeti, valamint minőségbiztosítási laboratóriumok gyakorlati bemutatóval egybekötött látogatására is, mely Dr. Fábián Enikő Réka, Horváthné Dr. Drégely-Kiss Ágota, Dr. Őszi Arnold, Dr. Pető Richárd és Palkó Márton kollégáknak köszönhetően valósult meg.

A rendezvény utolsó előadását Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes tartotta Presentation of the faculty's educational portfolio címmel.

A záróbeszédet Prof. Dr. Rajnai Zoltán a Bánki Kar dékánja tartotta meg.

A rendezvény levezetéseként egy kulturális program keretében Szentendrén lehetőség nyílt a város nevezetességeinek megtekintése mellett helyi lángos és kézműves fagylaltok kóstolására is az érdeklődők számára.

A workshop sikerét nemcsak a különböző földrészekről eltérő kulturális és oktatási rendszerrel rendelkező országokból jelentkezők száma tükrözi, hanem a globális problémaként megjelenő pandémiára kidolgozott sokszínű oktatási stratégiák megismerésére, valamint az együtt-gondolkodásra, további kutatásokra, közös megoldások kidolgozására megjelenő valós igény is.

Dr. habil. Kiss Gábor
egyetemi docens, intézetigazgató

jún
22

Robbanószerkezeteket kerestek - robbanótesteket találtak!

Gyakorlati foglalkozás a ZNZ Biztonságtechnika Kft.-nél

Robbanószerkezetek felderítése tantárgy keretében gyakorlati foglalkozásokon vettek részt az Óbudai Egyetem Bánki Kar Robbantástechnikai szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés hallgatói.
A gyakorlatorientált foglalkozások első helyszínén a speciális biztonsági berendezések és rendszerek forgalmazásával, telepítésével, valamint biztonságtechnikai szaktanácsadással és oktatással a hazai védelmi szektor meghatározó szereplője a ZNZ Biztonságtechnika Kft. munkatársai fogadták hallgatóinkat. Dudás József oktatási és minőségellenőrzési igazgató részletes tájékoztatást adott a Kft. működéséről, fejlődéséről és a magánbiztonsági szektor jelenleg felmerülő igényeiről. A hallgatók részletes tájékoztatást kaptak a különböző rendezvények bejáratainál felállított Ellenőrző pontok kialakításának lehetőségeiről, sajátosságairól, illetve az alkalmazható technikai megoldásokról.

Az elméleti alapok megismerését követően Csomagröntgeneken gyakorolhatták a leendő szakmérnökök a robbanóanyagok és robbanószerkezetek, illetve különböző tiltott tárgyak felismerését. A gyakorlati feladatvégrehajtást az is színesítette, hogy a saját hátizsákjainkat (női piperetáskát) is megvizsgálhattuk a csomagröntgenek segítségével. Nagy sikere volt a fémdetektoroknak is, melyekkel interaktív volt a megjelölt oktatási anyag elsajátítása.  

A szakmai látogatáson lehetőségünk nyílt a robbanószerkezetek felderítését CT szimulátorral is kipróbálni és tájékoztatást kaptunk a személyek átvizsgálásáról, a Body scanner-ek alkalmazásának lehetőségeiről és a vonatkozó szabályozásról. A szakmai felderítési sajátosságokat kiemelve bepillanthattunk az Impulzus generátorral működő tűzszerész röntgenek világába.
A robbanóanyag nyom detektorok közül az ETD (Explosive trace detektor) valamint az EDS (Explosive detection system) speciális működését és a robbanóanyagok felderítésének különleges eljárásait Tordai Arnold szervízmérnök mutatta be. A látogatás záró részeként egy oktatóprogram alkalmazásával röntgenképek elemzését hajthattuk végre, természetesen robbanószerkezetekre hangolva. A szoftveres képelemzéseket a veszélyes eszközök (fegyverek, robbanószerek, robbanószerkezetek) inert változatának megismerésével zártuk.
 

Gyakorlati foglalkozás a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrednél

A félév utolsó oktatási napját szintén impozáns környezetben tölthették a Robbantástechnikai szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés hallgatói. A gyakorlati foglalkozás ugyanis az Irinyi János laktanyában, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, Tűzszerész szaktantermében került végrehajtásra. Szilágyi Zsolt Lajos ezredes, az alakulat parancsnoka, az Óbudai Egyetem kötött együttműködési megállapodás alapján engedélyezte a szakmai látogatást, ezzel is hozzájárulva a Robbantástechnikai szakmérnök képzés gyakorlatorientált és napjain kihívásaira reagáló megvalósítására. A különleges és minden tekintetben egyedinek mondható helyszínt Ember István I. osztályú tűzszerész, doktorandusz mutatta be a hallgatóknak. Az alapvető biztonsági szabályok ismertetését követően rövid betekintést kaptak hallgatóink a tűzszerészek életébe, felkészítésébe, megismerkedhettek a legfontosabb eljárásrendekkel és bepillantást nyerhettek a "Robbanószerkezetek felderítésének" lépéseibe.
A leendő szakmérnökök testközelbők ismerkedhettek meg a különböző típusú robbanótestek (gránátok, lőszerek, tüzérségi lövedékek, bombák, stb.) inert változataival.
A Robbanószerkezetek felderítése tantárgy keretein belül nem csak a robbanótestek ismertető jegyeivel és pusztító hatásukkal foglalkoztak, a robbanótestek működési mechanizmusa is a foglalkozás részét képezte. A szakmai látogatás második részében Dr. Daruka Norbert a képzés szakfelelőse tartott előadást a robbanószerkezetek bűnös célú felhasználásáról. A hallgatók a különböző típusú házikészítésű robbanószerkezetek és robbanóanyagok felderítési módszereivel, eljárásrendjével kapcsolatosan kaptak hasznos információkat.

 

Szerző: Dr. Daruka Norbert

Fotó: Somogyi Krisztián

Oldalak

Subscribe to ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar RSS