Hírek

Würth ösztöndíj 2023 január

2023-01-10 11:02

Felhívás
a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar hallgatói részére


A  Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 1992-ben tanulmányi díjat alapított a hátrányos helyzetben lévő, tehetséges fiatalok anyagi támogatására.

Ennek  keretében lehetőség nyílik rá, hogy a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar két hallgatója 2023 februárjától 5 hónapon  át havi 50.000,-Ft ösztöndíjban részesüljön az állami ösztöndíjon felül.  

Pályázatot  nyújthatnak be a
          – a már legalább két félévet teljesített,
          – első alapképzésben, nappali  tagozaton  tanuló,
          – hátrányos szociális helyzetben lévő,
          – gépészmérnök-, biztonságtechnikai mérnök, mechatronikai mérnök szakra beiratkozott hallgatók.
A  pályázat   benyújtásának  további   feltétele,  hogy  a  megelőző  két  félév  tanulmányi eredményének, (ösztöndíj index) legalább 3,50 legyen.

A pályázatokat 2023. január  15-ig a dékánnak címezve a Tanulmányi Osztályon elektronikusan az alábbi e-mail címre: tanulmanyiosztalyatbgk.uni-obuda.hu kell benyújtani.

A pályázatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
          – személyi adatok  ( név, születési idő, hely),
          – évfolyam, szak,
          – középiskolai  érettségi  eredménye, főiskolai  átlageredménye félévenként részletezve, tanulmányi és egyéb versenyeken elért eredményei,
          – szülők foglalkozása, havi jövedelme,
          – testvérek száma, jövedelme,
          – a család által eltartott más személyek (pl. nagyszülők ) száma, jövedelme,
          – a család  vagyoni  helyzete  (a család  tulajdonában lévő ingatlanok, nagyobb  értékű ingóságok megnevezése, értéke ),
          – a család  lakáshelyzete  (cím, szobaszám,  komfortfokozat,  alapterület, az együttlakó családtagok száma,
          – a pályázó lakáshelyzete  (kollégista, albérlet, stb.),
          – a pályázó más forrásból kapott  ösztöndíja(i),
          – egyéb, a pályázó által fontosnak  tartott adatok.

A pályázatokat az Alapítvány által felkért bizottság bírálja el, indokolt esetben környezettanulmány alapján.

Ösztöndíj csak beiratkozott (aktív) hallgató részére folyósítható.

Budapest, 2023. január 09.                     Prof. Dr. Rajnai Zoltán sk.
                                                                                 dékán

Würth felhívás 2023 január

 


Specializáció-választás a 2022/23/2 félévre gépészmérnöki BSc szakon - Tájékoztató

2022-12-15 22:25

Specializáció-választás gépészmérnöki BSc szakon 2022.12.16 és 2023.01.08 között! Utólag hosszabbítva 2023.01.11-ig!!!

Tájékoztató és TEENDŐK A NEPTUNBAN:  szv-2022-23-1.pdf

Bemutató anyagok az egyes specializációkhoz:

GKI-ATT bemutató - géptervezés szakirány: gki-att-geptervezes.mp4
GKI-GYT bemutató - CAD-CAM-CNC szakirány: gki-gyt-cad-cam-cnc.mp4
MEI bemutató - járműtechnikai szakirány: mei-jarmutechnika.mp4
Haditechnikai szakirányok (idén közülük csak a repülőműszaki és
a harcjármű-technikai válaszható):
https://youtu.be/urjQEXH3ofA


Tantárgyfelvétel a 2022/23/2 félévre a Bánki karon

2022-12-15 22:10

Tantárgyfelvétel a Bánki karon nappalisoknak 2023.01.27 és 2023.02.10 között, levelező és esti hallgatóknak 2023.02.03 és 2023.02.10 között.

Segítség a tárgyfelvételhez:

http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/targyfelvetel-2022-23-2.pdf


Bánki TO félfogadás szünetel 2022.12.16-án és 2022.12.19-én

2022-12-13 21:48

2022. december 16-án és december 19-én költözés miatt a Tanulmányi Osztályon a félfogadás szünetel!


Würth ösztöndíj 2022

2022-09-14 12:05

Felhívás
a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar hallgatói részére


A Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 1992-ben tanulmányi díjat alapított a hátrányos helyzetben lévő, tehetséges fiatalok anyagi támogatására.

Ennek keretében lehetőség nyílik rá, hogy a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar két hallgatója 2022. szeptembertől 10 hónapon át havi 50.000,-Ft ösztöndíjban részesüljön az állami ösztöndíjon felül. (Indokolt esetben sor kerülhet az ösztöndíj megosztására is.)

Pályázatot nyújthatnak be a
          – a már legalább két félévet teljesített,
          – első alapképzésben, nappali tagozaton tanuló,
          – hátrányos szociális helyzetben lévő,
          – gépészmérnök-, had- és biztonságtechnikai mérnök-, biztonságtechnikai mérnök, mechatronikai mérnök szakra beiratkozott hallgatók.
A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a megelőző két félév tanulmányi eredményének, illetve tanulmányi átlaga (ösztöndíj index) legalább 3,50 legyen.

A pályázatokat 2022. szeptember 29-ig a dékánnak címezve a Tanulmányi Osztályon elektronikusan az alábbi e-mail címre: tanulmanyiosztalyatbgk.uni-obuda.hu kell benyújtani.

A pályázatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
          – személyi adatok ( név, születési idő, hely),
          – évfolyam, szak,
          – középiskolai érettségi eredménye, főiskolai átlageredménye félévenként részletezve, tanulmányi és egyéb versenyeken elért eredményei,
          – szülők foglalkozása, havi jövedelme,
          – testvérek száma, jövedelme,
          – a család által eltartott más személyek (pl. nagyszülők ) száma, jövedelme,
          – a család vagyoni helyzete (a család tulajdonában lévő ingatlanok, nagyobb értékű ingóságok megnevezése, értéke ),
          – a család lakáshelyzete (cím, szobaszám, komfortfokozat, alapterület, az együttlakó családtagok száma,
          – a pályázó lakáshelyzete (kollégista, albérlet, stb.),
          – a pályázó más forrásból kapott ösztöndíja(i),
          – egyéb, a pályázó által fontosnak tartott adatok.

A pályázatokat az Alapítvány által felkért bizottság bírálja el, indokolt esetben környezettanulmány alapján.

Ösztöndíj csak beiratkozott (aktív) hallgató részére folyósítható.

Budapest, 2022. szeptember 14.             Prof. Dr. Rajnai Zoltán sk.
                                                                                 dékán

Würth felhívás 2022

 


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2022/2023. tanév - Kari felterjesztési rangsorlista

2022-07-08 13:34

Tisztelt Hallgatók!

Az alábbi táblázat tartalmazza a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2022/2023. tanévre vonatkozó kari felterjesztési rangsort.

Érvényes pályázók fellebbezéssel élhetnek 2022. július 13. 16:00 óráig, kérelmeket az egyetem rektorának címezve az alábbi címre kell küldeni: komuves.katalinatbgk.uni-obuda.hu

https://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly/csatolmany/nfo_kari_felterjesztes_2022-2023.xlsx

Rangsor száma

Név

Szak, képzési szint (BSc, MSc)

Pontszám
(I)

Pontszám
(II)

Pontszám
(III)

A bírálat során kapott összes
pontszám

Megjegyzés

1.

Schuszter András Rudolf

Mechatronikai Mérnöki Bsc

53

0

6

59

 

2.

Bárczi Dávid

Biztonságtechnikai Mérnöki Bsc

54

0

4

58

 

3.

Fábián Zsolt

Biztonságtechnikai Mérnöki Bsc

54

0

4

58

 

4.

Fazekas Sándor Viktor

Gépészmérnöki Bsc

54

0

4

58

 

5.

Kiss Dániel

Gépészmérnöki Bsc

53

0

4

57

 

6.

Bayaraa Burtejin

Biztonságtechnikai Mérnöki Bsc

56

0

0

56

 

7.

Bencsik Levente

Gépészmérnöki Bsc

48

3

4

55

 

8.

Jánvári Ádám

Biztonságtechnikai Mérnöki Bsc

50

0

4

54

 

9.

Tamási Péter

Mechatronikai Mérnöki Bsc

49

0

5

53

 

10.

Tuboly Endre

Biztonságtechnikai Mérnöki Bsc

52

0

0

52

 

11.

Molnár Péter

Mechatronikai Mérnöki Bsc

51

0

0

51

 

12.

Győrfy Máté

Gépészmérnöki Bsc

50

0

0

50

 

13.

Szabó Álmos Szabolcs

Mechatronikai Mérnöki Bsc

43

0

4

47

 

14.

Nagy Joed

Mechatronikai Mérnöki Bsc

45

0

0

45

 

15.

Oliveira de Almeida Alexandre

Mechatronikai Mérnöki (angol nyelven) Bsc

44

0

0

44

 

16.

Borsos Olivér

Biztonságtechnikai Mérnöki Bsc

0

0

0

0

Kizárva a pályázat: Nem felel meg a pályázati kiírás 2.3 pontja szerint előírt félévenként előírt legalább 4,00 kreditindex feltételnek.**

17.

Kajati Szabolcs Péter

Gépészmérnöki Bsc

0

0

0

0

Kizárva a pályázat: Nem felel meg a pályázati kiírás 2.3 pontja szerint előírt félévenként előírt legalább 4,00 kreditindex feltételnek.**

18.

Kander Áron

Gépészmérnöki Bsc

0

0

0

0

Kizárva a pályázat: Nem felel meg a pályázati kiírás 2.3 pontja szerint előírt félévenként előírt legalább 4,00 kreditindex feltételnek.**

19.

Kóródi Petra

Biztonságtechnikai Mérnöki Bsc

0

0

0

0

Kizárva a pályázat: Nem felel meg a pályázati kiírás 2.3 pontja szerint előírt félévenként előírt legalább 4,00 kreditindex feltételnek.**

20.

Orlik Richárd Mátyás

Mechatronikai Mérnöki Bsc

0

0

0

0

Kizárva a pályázat: Nem felel meg a pályázati kiírás 2.3 pontja szerint előírt félévenként előírt legalább 4,00 kreditindex feltételnek.**

21.

Sead Sara

Mechatronikai Mérnöki (angol nyelven) Bsc

0

0

0

0

Probihited from the competition: Does not meet the credit index requirement of at least 4.00 for the semester average, according to point 2.3 of the call for tenders.**

22.

Szabó Kristóf

Gépészmérnöki Bsc

0

0

0

0

Kizárva a pályázat: Nem felel meg a pályázati kiírás 2.3 pontja szerint előírt félévenként előírt legalább 4,00 kreditindex feltételnek.**

23.

Vagdalt Brendon Axel

Gépészmérnöki Bsc

0

0

0

0

Kizárva a pályázat: Nem felel meg a pályázati kiírás 2.3 pontja szerint előírt félévenként előírt legalább 4,00 kreditindex feltételnek.**

**Fellebbezés lehetősége nélkül kizárt pályázat.

**The application is excluded without the possibility of any appeal

Érvényes pályázók fellebbezéssel élhetnek 2022. július 13. 16:00 óráig, kérelmeket az egyetem rektorának címezve az alábbi címre kell küldeni: komuves.katalinatbgk.uni-obuda.hu


Tájékoztatás diákigazolványok érvényességéről

2022-06-19 23:33

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12. §-a szerint a közlekedési szolgáltatók 2022. június 30-ig elfogadják a 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022-es tanévek I. és II. féléves matricáival érvényesített diákigazolványokat. A fenti határnap után már csak a 2021/2022. tanév II. félévére szóló érvényesítő matricával ellátott diákigazolvánnyal vehetők igénybe az utazási és egyéb kedvezmények.

Kérjük tehát azon aktív jogviszonyban álló hallgatókat, akik még nem tették, a fenti határidőig érvényesíttessék a diákigazolványukat! Azon hallgatók, akiknek a jogviszonya a 2021/2022. tanév II. félévének végén megszűnik, szintén érvényesíttessék a diákigazolványukat, ha még nem tették, jelentkezzenek matricáért, mert az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (4) b) bekezdése szerint 2022. október 31-ig ők is jogosultak a diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményekre.


Specializáció-választás a 2022/23/1 félévre biztonságtechnikai mérnöki BSc szakon - Tájékoztató

2022-05-12 16:07

Specializáció-választás biztonságtechnikai mérnöki BSc szakon 2022.05.13 és 2022.05.22 között!

Tájékoztató és TEENDŐK A NEPTUNBAN:  szv-2021-22-2-bt.pdf

Nappalin választható specializációk: biztonságtechnikai, információbiztonsági, tűzvédelmi
Tanterv: https://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly/tanterv/bovitett/bbnebt-szep-2019.xls

Levelezőn választható specializációk: biztonságtechnikai, tűzvédelmi
Tanterv: https://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly/tanterv/bovitett/bblebt-szep-2019.xls


Tantárgyfelvétel a 2022/23/1 félévre a Bánki karon

2022-05-09 10:23

Tantárgyfelvétel a Bánki karon nappalisoknak 2022.06.16 és 2022.07.01 között, levelező és esti hallgatóknak 2022.06.23 és 2022.07.01 között.

Június 16-17 napokon délelőtt, 8 és 13 óra között a tárgyfelvétel szünetel!

Ezt követően 2022.08.29-én 8.00 óra és 2022.09.01 éjfél között lesz még lehetőség tárgyfelvételre (hétfőtől csütörtökig).

Segítség a tárgyfelvételhez:

http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/targyfelvetel-2022-23-1.pdf


2022.03.12-én szombaton a TO-n nem lesz félfogadás!

2022-03-08 02:11

2022.03.12-én szombaton a Tanulmányi Irodán nem lesz félfogadás! (Népszínház u.)


Oldalak